Längre ledarskapsprogram

Vi hjälper dig att bli en av framtidens ledare

Genom åren har Kommunal Sektor genomfört ett stort antal framgångsrika ledarutvecklingsprogram, där vi samlat erfarenheter och kunskap från området politiskt ledarskap för:

  • Kommundirektörer
  • Kommunstyrelseordföranden
  • Förvaltningschefer
  • Ekonomi- och personaldirektörer
  • Vd i kommunala bolag

Kontakta oss

Magnus Hultgren

Tel 0709-29 20 93

Följ oss i sociala medier