Nätverk för socialtjänst

Kommunal sektor

För att du ska få möjlighet att utveckla din verksamhet åt det håll du vill, skräddarsyr vi lösningar som passar din enskilda organisation på bästa sätt.

Kommunal Sektor är marknadsledande när det gäller att hjälpa kommuner, landsting och regioner att utveckla verksamheten. Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk finns våra erfarna revisorer och rådgivare alltid nära till hands.

Vilket område arbetar du inom?

 

Highlights

The Public Matters

Public Matters är en specialutgåva av PwC:s halvårsvisa WhiteHall Matters-nyhetsbrev om resultaten från partikonferensernas medborgarjuryer.

Study to inform the impact assessment of EPSAS implementation

Denna studie analyserar de potentiella kostnaderna och fördelarna med att genomföra EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) i EU-medlemsstaterna.

Deregulation of Fees: Pricing our higher education

Rapporten tittar närmare på hur de föreslagna ändringarna i den senaste Commonwealth-budgeten kan innebära betydande följder för den eftergymnasiala utbildningssektorn i Australien.

Putting a value on early childhood education and care in Australia

PwC:s inlaga till den australiensiska undersökningen belyser forskningen att den största produktivitetsnyttan med ökat deltagandet i barnomsorg är den långsiktiga vinsten från när barnen når vuxen ålder och kommer in i arbetskraften.

New Capitalism: A Holistic Approach to Development

I en intervju med The World Financial Review svarar PwC:s Jan Sturesson (Global Leader of Government and Public Services Industry) på frågor om hållbar utveckling.

Decentralisation decade: A plan for economic prosperity, public service transformation and democratic renewal in England

Rapporten "anger framtidsutsikter och prioriteringar för decentralisering i England under de kommande tio åren.

Productivity in the public sector: What makes a good job?

Rapporten undersöker vad som kan göras för att höja produktiviteten och hur den offentliga sektorn kan spela en roll.

Cities of Opportunity 2014

Stockholm är världsledande inom delområdena hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet, visar rapporten Cities of Opportunity som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential

Cities of Opportunity 2014 - Stockholm

Stockholm är världsledande inom områden som hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet och totalt sett hamnar staden på en sjundeplats bland 30 storstäder i världen, visar rapporten Cities of Opportunity 2014 .

Innovative city strategies for delivering sustainable competitiveness

Denna studie analyserar ett antal innovativa strategier för stadsutveckling som syftar till att stödja en stads utveckling och konkurrenskraft över tid.
 

Kontakta oss

Karin Magnusson

Rådgivare offentlig sektor

Tel 0705-22 25 57

Följ oss i sociala medier