Strategisk rådgivning

Vi hjälper dig att utveckla verksamheten genom vässat ledarskap

För att öka dina möjligheter att utveckla verksamheten genom aktivt ledarskap har vi bildat en särskild grupp för strategirådgivning och ledningsutveckling. Här hittar du mycket erfarna medarbetare som arbetar dagligen med förändrings- och utvecklingsplaner i nära dialog med högsta ledningarna inom kommun, landsting, region och trossamfund.

Det innebär att du kan dra nytta av vårt helhetsperspektiv som omfattar system, processer och människor. Dessutom tillhandahåller verktyg så att du kan utveckla din verksamhet eller organisation. Vi hjälper också våra kunder att följa utvecklingen i Sverige genom att göra omvärldsanalyser samt genom att arbeta med tillväxt- och framtidsfrågor.

Kontakta oss

Oskar Lannerhjelm

‎Rådgivningsansvarig kommunal sektor

Tel 0709-29 50 56

Följ oss i sociala medier