Revision

Den kommunala revisionen är en viktig del av den kommunala självstyrelsen och ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. Den är ett av medborgarens ögon in i den kommunala verksamheten.

När revisorerna varje år ska granska hela verksamheten är det avgörande att revisionsmetodiken är aktuell och verksamhetsanpassad. De förtroendevalda revisorernas erfarenhet av den egna kommunen eller landstinget tillsammans med våra revisionskonsulters erfarenhet från många kommuner och landsting gör också att resultatet håller hög kvalitet. Vårt gemensamma ansvar för den goda revisionsseden skapar de bästa förutsättningarna för revisorernas arbete.

Hos oss finns välmeriterade revisionskonsulter med många kompetenser och som kan bidra med såväl bred erfarenhet som djup kunskap till de förtroendevalda revisorerna. Här får du tillgång till såväl revision, rådgivning som utbildning. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälp dig, kontakta oss.

Följ oss i sociala medier