Skattefrågor för kommunala sektorn

Tryggt stöd i skattefrågor

Oavsett vilken bolagsform man bedriver är det alltid lika viktigt att skattefrågorna behandlas på rätt sätt. I den löpande verksamheten kan exempelvis momshanteringen vara ett extra komplicerat område eftersom momsen måste redovisas i två olika system.

Vi har en mångårig erfarenhet av skattefrågor och genom vår geografiska spridning finns vi alltid nära till hands för att ge dig kvalificerad rådgivning.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Utredning av inkomstskatte- och momsfrågor vid försäljning av fastigheter
  • Företagsvärderingar
  • Utredning om fördelning av moms på gemensamma kostnader i kommuner
  • Kommunalrättsliga frågor vid försäljning av idrottshall

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Klas Moberg

Tel 0709-29 39 46

Christina Grape

Tel 0723-53 05 18

Följ oss i sociala medier