Strategi och framtid

Vi som arbetar med strategi och framtid ser över vad kommunen behöver förhålla sig till som är av största betydelse för just deras verksamhet med hjälp av metoder för omvärldsanalys. Vi fokuserar också på analysen av kommunens befolkningsprognos via bostadsbyggande, födelsetal samt in och utflyttning för att göra en estimering av hur det kan komma att se ut i kommunen och hur mycket det kan komma att kosta att bedriva verksamheterna framåt genom ett verktyg för långsiktig finansiell analys. Vi är även behjälpliga kring att skapa handlingsstrategier för att möta denna utveckling på ett långsiktigt och strukturerat sätt.

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Rådgivare digital transformation, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier