Verksamhetsstyrning och utveckling

Rätt styrning leder organisationen åt rätt håll

En konsekvent och tydlig styrning genom alla led i organisationen är A och O för att verksamheten ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning inom den kommunala sektorn och vet hur utmaningarna ser ut. Vi kan ta fram verktyg som gör det möjligt att mäta era insatser och utforma styrkedjor som löper genom hela organisationen.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Utveckla styrsystem som stödjer verksamhetsutvecklingen
  • Utveckla metoder för att mäta olika verksamheters produktivitet och effektivitet
  • Kvalitetsutveckling

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier