Organisationer inom offentlig sektor saknar strategi för att tackla cyberhot

2017-12-11

taggtråd


91 procent av ledarna inom offentlig sektor är oroade för cybersäkerhet, men inte ens hälften av alla organisationer har en strategi för att tackla hoten, det visar en färsk studie om cybersäkerhet. Men hur upprätthålla sin konkurrenskraft och hantera riskerna i en alltmer digital värld?

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige. Till utmaningarna med teknikutvecklingen hör bland annat hot som IT-attacker och bristande säkerhetshantering.

Då man på våren utredde den offentliga sektorns utmaningar i rapporten "CEO Survey: Government & Public sector leaders”, visade det sig att 91 procent av ledarna inom offentlig sektor var oroade för cybersäkerhet. Och att hela 90 procent oroade sig för hur vidta åtgärder för att tackla hoten.
 

Varför tar den offentliga sektorns ledare inte hotbilden på allvar?

En färsk studie om cybersäkerhet visar ändå att säkerhetshantering inte prioriteras av ledningen i över hälften av alla organisationer. Cybersäkerhet är allt som oftast en isolerad IT-fråga och inte en fråga som ledningen prioriterar.

Global State of Information Security Survey 2018, en studie om cybersäkerhet med 9500 medverkande, visar att:

  • Enbart 44 procent av styrelser är delaktiga i strategierna för informationssäkerhet

  • 48 procent saknar utbildningsprogram i säkerhetsfrågor för medarbetare

  • Hälften av organisationerna genomför inte bakgrundskontroller
     

Kostnaden för en IT-attack: stora händelser med förödande konsekvenser

Rapporten visar att en av utmaningarna är processhantering. 54 procent av de företagsledare som medverkar i studien om cybersäkerhet menar att de saknar en process för hantering av incidenter.

  • Många företag måste nu ställa sig frågan vad den egentliga kostnaden blir för en IT-attack. Som exempel tappade Mersk 300 miljoner dollar i förlorade intäkter till följd av sommarens Petya-attack. Även FedEx rapporterar en direkt kostnad av 300 miljoner dollar till följd av attacken, säger Rosenvinge.
     

Om rapporten

Enligt undersökningen "The Global State of Information Security® Survey 2018" är beredskapen för cyberbrott oroväckande låg. Den här rapporten ger dig handlingsbara råd för att bygga motståndskraft mot cyberchocker.

Rapporten är en global webbaserad undersökning som genomförts av PwC, CIO och CSO under perioden 24 april till 26 maj 2017. 9 500 respondenter i ledande befattning från 122 länder har medverkat. Undersökningen har omfattat ett brett spann av företag med störst tonvikt på bolag med en omsättning över 500 miljoner dollar.

Kontakta oss

Henrik Rundblom
Cyber Security
Tel 0766-37 61 09
Email

Mats Kellqvist
Cyber Security
Tel 0767-65 57 78
Email

Följ oss