Hur skapar vi en framtidssäker polis?

2018-09-11

polisuniform axel på en polis i förändring

Vi lever i en tid då kriminaliteten hittar allt fler nya vägar och där brott många gånger sker i det fördolda, och ofta med digital koppling. Detta innebär att den traditionella modellen för polisarbete behöver förändras. I PwC:s rapport "Policing in a networked world" belyser vi de problem som polisen står inför men också de möjligheter och lösningar vi ser. Du kan ladda ner den globala rapporten, och den svenska sammanfattningen, längre ner på den här sidan.  

En av de stora utmaningarna i dagens och framtidens polisarbete är den allt mer avancerade tekniken som utnyttjas av de kriminella nätverken. Cyberattacker kan orsaka stor skada för väldigt många människor, och de som utför brotten kan befinna sig tusentals mil bort. Men den nya tekniken kan också hjälpa polisen, som får nya verktyg att arbeta med och möjligheter att exempelvis förutse brott.

"I dag har vi tillgång till stora mängder data från till exempel övervakningskameror, telefoner och sociala medier. Men för att analysera insamlad information krävs också ny kompetens inom polisen, och nya sätt att rekrytera."

Hans Tedesund, Director, rådgivare polis och rättsväsende, PwC Sverige

Vi har intervjuat ledande befattningshavare inom polisen i Australien, Kanada, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Rapporten visar de utmaningar polisen står inför och hur respektive land arbetar med att skapa framtidens polis. Vi tillför även vår egen erfarenhet från uppdrag där vi under lång tid stöttat och och utvecklat polis och rättsvårdande myndigheter ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

– Att framtidssäkra polisens arbete är en viktig förutsättning för att bibehålla och stärka polisens position i samhället, säger Hans Tedesund.
 

Följ oss i sociala medier