Hur ser framtiden ut för landets rektorer?

2019-06-18

barn på skolgård funderar kring rektorernas ansvar och deras framtid

Rektorerna på våra skolor har ett stort ansvar i Sverige och utgör en viktig del av det strategiska arbetet för en bättre framtid för våra barn och ett bättre samhälle. Därför är det viktigt att våra rektorer ges de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas och verka i en allt mer föränderlig värld.

Denna rapport lyfter fram utmaningarna och möjligheterna som rektorsrollen står inför. Våra granskningar leder till följande slutsatser:

Stöd

Det finns variationer mellan kommuner hur stödet är organiserat och utförs. Detta är bra. Däremot måste man se till att stödet är likvärdigt och enhetligt inom kommunen.

Övergripande rutiner och regelverk för kvalitetsarbete, ekonomistyrning, arbetsmiljöfrågor och lokaler måste följas, samtidigt som stödet är likvärdigt till samtliga. Vidare måste det finnas kapacitet, resurser och ett lokalt stöd inom skolan med till exempel skoladministratörer och assistenter.

Befogenheter och mandat

Ibland har rektorer ansvar för flera skolor eller skolformer som till exempel förskola och skola. En rektor med för stort personalansvar, eller som arbetar med flera läroplaner har fel förutsättningar. Följden kan bli att lärare och personal får bära ett större ansvar, med en ökad arbetsbörda utöver ordinarie uppdrag som oönskat resultat.

Resursfördelningen

Resursfördelningsarbetet måste bygga på en analys av verksamheterna: vilka fördelningsfaktorer, nyckeltal och volymer har störst respektive minst betydelse för skolan?

Regelbunden uppföljning av effekterna av fördelningen för att kunna justera i modellen utifrån hur effekterna ser ut samt hur behov och nyckelfaktorer förändras.

Fördelningsmodellen måste vara förankrad hos rektorerna. Rektorernas förståelse för budgetarbetet är avgörande för att kunna arbeta med ekonomistyrning.

Kompetensutveckling och utveckling av ledarskapet

Utöver sin formella utbildning behöver även rektorer kontinuerlig kompetensutveckling. Kommuner som inte prioriterar rektorernas utveckling kommer att få det svårare att med rekryteringar.

Rektorerna har ofta en pressad arbetssituation som kräver prioriteringar. De lokala cheferna har oftast en bra bild av rektorernas arbetssituation och kan hjälpa dem att prioritera just det pedagogiska ledarskapet.
 

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Viktor Prytz

Rådgivare och certifierad kommunal revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 70

Följ oss i sociala medier