Finansiering, reglering och samverkan

Medborgare, media och politiker granskar offentlig sektor med ett och samma mål: Att våra gemensamma medel används rätt. Det ställer krav på rättvisande och transparent styrning, redovisning och återrapportering. Det ställer också krav på att vi har en reglerad finansiering via skatter, avgifter och lån som inger förtroende samt en effektiv statsförvaltning där ändamålsenligt resursutnyttjande följs upp och samverkan mellan myndigheter uppmuntras då det bedöms lämpligt.

Exempel på uppdrag:

  • Framtagande av betänkande kopplat till Servicecenterutredningen (SOU 2011:38) och därpå följande etablering av den nya myndigheten Statens servicecenter.
  • Granskning av uppfyllnad av villkor i ramavtal på uppdrag av Statens inköpscentral.
  • Kvalitetssäkring av bokslut på uppdrag av Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (JO), Blekinge Tekniska Högskola och Försvarsexportmyndigheten.

Kontakta oss

Nils Jeppsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 40

Följ oss i sociala medier