Rättsväsende

Rättsväsendet genomgår flera strukturella förändringar där polisens enmyndighetsreform är det mest påtagliga pågående initiativet. Informationsflödet inom och mellan rättsväsendets olika myndigheter står också inför väsentliga förändringar vilka är centrala för rättsväsendets effektivitet, rättssäkerheten samt en adekvat brottsbekämpning och kriminalvård.

PwC har genomfört flera uppdrag inom rättsväsendet, bland annat i samband med omstrukturering av polisens IT-organisation inför strategiomläggning av polisens IT-utveckling.

Exempel på uppdrag:

  • Omstrukturering av polisens IT-organisation.
  • Utveckling av kriminalvårdens verksamhet avseende såväl administration och service som verkställighetsplaneringen.
  • Utvärdering av polisens gemensamma service.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier