Transport och infrastruktur

En väl utvecklad infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och för att vårt samhälle ska fungera. Vi står inför betydande utmaningar när det gäller finansiering av infrastruktur, men även i samband med fördelning av ansvaret mellan privata och offentliga aktörer. Givet det begränsade finansieringsutrymmet behöver vi hitta lämpliga finansieringskällor och effektiva metoder för att välja finansierings- och upphandlingsformer. Vi måste även säkerställa att infrastrukturen drivs av de parter som kan tillföra mest värde för samhället.

PwC har omfattande erfarenhet av att bistå kommuner, landsting och stat i frågor som rör strategisk planering, prioritering, upphandling och finansiering av offentligt ägd infrastruktur.

Exempel på uppdrag:

  • Finansiell rådgivning till Sverigeförhandlingen i samband med planering av nya stambanor och bostäder
  • Analys av konsekvenser av eventuell införande av marknadshyra på den svenska bostadsmarknaden
  • Bolagisering av Metria, Infranord, Vectura, Swedavia och Svevia.
  • Stöd till samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget
  • Uppdrag för ett 15-tal offentliga utredningar under de senaste fem åren.

Kontakta oss

Lars Tvede-Jensen

Statliga myndigheter, departement och bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 03

Följ oss i sociala medier