Trygghetssystem och arbetsmarknad

För trygghetssystemen är den stora utmaningen att den förvärvsarbetande delen av befolkningen kommer att minska. Allt färre ska försörja allt fler. Att öka antalet arbetade timmar, exempelvis genom att jobba mer och längre, är en nyckelfråga för finansieringen av trygghetssystemen. De omfattande pensionsavgångarna är också en utmaning för att tillgodose företagens och välfärdssektorns behov av kompetens. Det kommer att behövas anpassningar för att säkerställa stabilitet och förtroende. Det kan handla om att öka effektiviteten i administrationen av trygghetssystemen, minska felaktiga utbetalningar, effektivisera matchningen på arbetsmarknaden, förkorta tiden mellan studier och förvärvsarbete samt att förändra styrande regelverk.

Exempel på uppdrag:

  • Bistått Pensionsmyndigheten under bildandet och kring formerna för och uppföljning av samverkan med Försäkringskassan.
  • Utvärderat Migrationsverkets program för eMigration.
  • Stöd till Arbetsförmedlingen med analys och förbättring av IT-styrning.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier