Utbildning

Inom utbildningsväsendet pågår en strukturomvandling där bland annat kvalitet, friskolereformen och finansiering av högskolor och universitet diskuteras. Det lyfts krav på långsiktighet, insyn i verksamheten och samråd mellan kommuner och privat skolväsende. Vidare finns frågor kring Skolinspektionens möjligheter, lärartäthet, förtroende, användning av IT i undervisningen, segregering, mätetal, vinstsyfte och skolpeng.

PwC har ett antal specialister inom utbildningsväsendet som har kompetens inom både kommunal och statlig sektor. Vi har specialister med praktiskt kunskap inom skolans värld och specialister inom till exempel olika finansieringslösningar och verksamhetsmodeller.

Exempel på uppdrag:

  • Skolorganisationsöversyner, både skolstruktur och inre skolorganisation.
  • Utvärdering och utveckling av resursfördelning/skolpeng.
  • Resursfördelning och bidrag på lika villkor till fristående utförare.
  • Stöd i styrningsfrågor för Lunds universitet och administrativ effektivisering för Uppsala universitet.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier