Vård och omsorg

Regeringens genomförda och planerade satsningar och reformer ställer krav på omställning och effektivisering av vård- och omsorgssektorn. Vårdvalsreformen, kömiljarden och nya myndigheter är några områden där PwC bidragit i förändringsarbetet. Våra specialister inom vård- och omsorgssektorn har djup bransch- och specialistkompetens.

Exempel på uppdrag:

  • Rådgivare i samband med bildandet av Inspektionen för vård och omsorg och Folkhälsomyndigheten.
  • Biträtt Utredningen för inrättande av ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur genom redogörelse för alternativa finansieringsmodeller.
  • På uppdrag av Konkurrensverket har vi genomfört uppföljning och utvärdering av Vårdvalsreformen.
  • Stöd till Socialstyrelsen med analys relaterat till utvidgad tjänstgöring för AT-läkare inom psykiatrin.
  • Analys, benchmarking och verksamhetsutveckling inom både somatisk vård och socialtjänst.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier