Pharmaceuticals & Life sciences

Ta vara på de nya marknadsmöjligheterna med erfaren partner

Sjunkande effektivitet och produktivitet i labben, minskade intäkter och svårare att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. För att lyckas i branschen krävs nya affärsmodeller för företagen och en partner som kan marknaden. 

Framgångsrik med välmeriterad branschspecialist som partner

PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper ledande företag inom Pharmaceuticals & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från redovisning till corporate finance, riskhantering och skatterådgivning. Tack vare gedigen branschkompetens kan du därför få unikt stöd när det gäller finansiering, värdering, samarbetsavtal, licensiering och transaktionsstöd vid företagsförsäljning eller köp.

För att säkerställa att vi kan ge ditt företag optimal service har vi skapat ett särskilt Pharmaceuticals & Life Science-team som hjälper dig att få rätt hjälp vid rätt tillfälle.
 

Du kan få hjälp med:

  • Incitamentsprogram
  • Strukturering inför expansion
  • Riskanalys
  • Strategi och system för intern kontroll
  • Skattefrågor i samband med expertis som arbetar över nationsgränser
  • Licensiering
  • Processutveckling
     

Det här händer på Pharmaceuticals & Life Sciences-marknaden

Branschen för Pharmaceuticals & Life Sciences står inför många utmaningar.

Effektivitet och kvalitet i forskningen

Pharma-bolagens traditionella strategi med satsningar på ett fåtal produkter som man främjar hårt och gör till traditionella blockbusters, har fungerat bra under många år. Men produktiviteten i labben sjunker nu när branschen går från forskning kring sjukdomar som är relativt vanliga och lätta att behandla, till att forska kring mer komplexa och ovanliga sjukdomar.

Sjunkande intäkter

Tillsammans med ökad granskning från tillsynsmyndigheter, brist på produktgodkännanden, ökade krav från betalaren avseende produktens prestanda och ökad prispress, står läkemedelsindustrin inför betydande oro för framtida intäktstillväxt.

Dessutom kommer patent på många av de läkemedel som branschen lanserade under det framgångsrika 90-talet att löpa ut under de närmaste åren och Big Pharma kommer bli hårt utsatt. Generiska läkemedel slår hårt mot dem och få bolag har andra produkter i pipeline som är tillräckligt värdefulla för att kompensera för dessa förluster.

Även den globala finanskrisen sätter sina spår. Stater har ont om pengar och gör stora nedskärningar. Planerade hälsoreformer dras tillbaka och den totala pengapotten för läkemedel sjunker.

Attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft

Pharmaceuticals & Life Science-branschen bygger på kunskap och erfarenhet och en av de viktigaste resurserna är människor. En viktig differentiator och utmaning för en organisation är därför hur bra den kan attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla dess viktigaste människor.

Kontakta oss

Johan Engstam

Johan Engstam

Partner / Branschansvarig Pharma och Life Sciences , PwC Sverige

Tel 0709-29 40 26

Följ oss i sociala medier