Forest, paper & packaging

2005-12-16

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi kan hjälpa dig att hantera fluktuerande timmer- och energipriser på ett smart sätt, effektivisera kostnader och samarbeten och utreda de skattemässiga konsekvenserna av företagets strategi.

Välmeriterade specialister stärker din verksamhet

PwC:s branscherfarenhet inom skog- och pappersindustrin omfattar ett globalt nätverk med fler än 1 400 medarbetare i 30 länder som arbetar med många av de största företagen inom industrin i världen. I Sverige är vi ett hundratal branschspecialister som arbetar med revision, rådgivning och olika typer av konsulttjänster till fler än 1 000 företag från enskilda skogsägare till börsnoterade företag.

Du kan bland annat få hjälp med:

Stora bolag

 • Analys och kartläggning av processer
 • Projektledning och implementering av förändringsprojekt
 • Strategisk IT
 • Skatterådgivning avseende tull, moms, inkomstskatt, energiskatt och fastighetsskatt
 • Rådgivning vid förvärv, samgående och allianser
 • Analys av strategisk sourcing
 • Investeringsanalyser: prioriterings-, förhandlings- samt offertkompetens
 • Hållbarhetsredovisningar och tillhörande frågor om intern kontroll
 • Commercial due diligence och Vendor due diligence
   

Mindre och medelstora bolag samt skogsägare

 • Strategisk och ekonomisk planering
 • Rådgivning avseende generationsskiften
 • Skatterådgivning inkl skogsägarfrågor
 • Analys och kartläggning av råvaruanskaffningsfunktionen
 • Analys av rörelsemarginalförbättringar
 • Outsourcing av ekonomi-/lönefunktion
   

Det här händer i branschen

Skogen och dess tillgångar har alltid varit en viktig del av skogs- och pappersindustrin och det svenska näringslivet och kommer så att förbli under överskådlig tid, även om tiderna förändras och skapar nya förutsättningar. Snabba förändringar i lokalt och globalt styrd efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror innebär utmaningar för industrin och företagandet inom branschen.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Följ oss i sociala medier