Forest, paper & packaging

2005-12-16

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi kan hjälpa dig att hantera fluktuerande timmer- och energipriser på ett smart sätt, effektivisera kostnader och samarbeten och utreda de skattemässiga konsekvenserna av företagets strategi.

Välmeriterade specialister stärker din verksamhet

PwC:s branscherfarenhet inom skog- och pappersindustrin omfattar ett globalt nätverk med fler än 1 400 medarbetare i 30 länder som arbetar med många av de största företagen inom industrin i världen. I Sverige är vi ett hundratal branschspecialister som arbetar med revision, rådgivning och olika typer av konsulttjänster till fler än 1 000 företag från enskilda skogsägare till börsnoterade företag.

Du kan bland annat få hjälp med:

Stora bolag

 • Analys och kartläggning av processer
 • Projektledning och implementering av förändringsprojekt
 • Strategisk IT
 • Skatterådgivning avseende tull, moms, inkomstskatt, energiskatt och fastighetsskatt
 • Rådgivning vid förvärv, samgående och allianser
 • Analys av strategisk sourcing
 • Investeringsanalyser: prioriterings-, förhandlings- samt offertkompetens
 • Hållbarhetsredovisningar och tillhörande frågor om intern kontroll
 • Commercial due diligence och Vendor due diligence
   

Mindre och medelstora bolag samt skogsägare

 • Strategisk och ekonomisk planering
 • Rådgivning avseende generationsskiften
 • Skatterådgivning inkl skogsägarfrågor
 • Analys och kartläggning av råvaruanskaffningsfunktionen
 • Analys av rörelsemarginalförbättringar
 • Outsourcing av ekonomi-/lönefunktion
   

Det här händer i branschen

Skogen och dess tillgångar har alltid varit en viktig del av skogs- och pappersindustrin och det svenska näringslivet och kommer så att förbli under överskådlig tid, även om tiderna förändras och skapar nya förutsättningar. Snabba förändringar i lokalt och globalt styrd efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror innebär utmaningar för industrin och företagandet inom branschen.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Partner / Branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Följ oss i sociala medier