Telekom

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

När det gäller att ta till vara på affärsmöjligheterna i branschen krävs en stark förmåga hos operatörerna att förändra och utveckla både sitt produkt- och tjänsteerbjudande och sin affärsmodell för att ge kunden ett bättre värde.
 

Specialister som stärker din marknadsposition och hjälper dig till framgång

I den här snabbt föränderliga branschen krävs det kloka och snabba lösningar – dem kan du få hjälp med av oss! Tack vare gedigen praktiskt kunskap och ett helhetstänkande kan våra konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver. Det innebär att du alltid kan ligga ett steg före i komplexa beslutssituationer. Till ditt förfogande står både välmeriterade branschspecialister och ett världsledande, globalt nätverk.
 

Det här händer i telecombranschen

Det pågår en radikal förändring av branschen i och med att den traditionella telekom-modellen ersätts av en konvergens av digitala tjänster för att skapa omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ändrar affärsmodellernas fokus från samtalsminuter till kundvärde som ger en differentierad och skräddarsydd digital upplevelse för användaren. För att bli framgångsrik krävs ständig innovation av både produkter och tjänster, och i de underliggande affärsmodellerna.

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Christian Käfling

Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier