Telekom: Nya utmaningar kräver nytänk

kvinna står framför bro påverkad av digitaliseringen, håller i smartphone

Att de flesta branscherna påverkas av digitaliseringen och nya konsumentbeteenden är ingen överraskning. Men få branscher påverkas lika mycket som telekomindustrin. För att ligga i framkant måste många av dagens telekomaktörer förändras i grunden. Men stora transformationsprojekt är inte vägen framåt. Nya rapporten "A pragmatic approach for Telcos to utilize agile as a transformation accelerator" från PwC visar  hur du ska göra.

Ökad konkurrens från befintliga och nya aktörer, förändrade kundbeteenden och nya marknader. Telekomoperatörerna står inför omvälvande utmaningar. Branschen kännetecknas i dag av minskande marginaler och en fortsatt tilltro till gårdagens affärsmodeller. Majoriteten av dagens globala operatörer inser vikten av att arbeta innovativt, men alltför många begår misstaget att sjösätta omfattande, komplexa och svårnavigerbara projekt som kräver stora resurser i form av tid och pengar. I stället bör man satsa på att arbeta agilt, snabbt och våga testa nya produkter och tjänster.

– En stor utmaning som dagens operatörer står inför är diskrepansen mellan vad kunderna vill ha och vad operatörerna kan erbjuda, kommenterar Ulrika Andersson, branschansvarig partner på PwC Consulting i Sverige.

"För att minska avståndet måste operatörerna lyssna på marknaden, förstå behoven och snabbt få ut sina tjänster."

Ulrika Andersson, branschansvarig partner, PwC Sverige

Organisationen måste arbeta agilt, iterativt och lyhört

Det låter enkelt, men exakt hur ska man göra? Ulrika Andersson menar att allt handlar om organisationens förmåga att arbeta agilt, iterativt och lyhört.

– Stora aktörer har en hel del att lära av de många start ups och scale ups inom telekom. Deras avgörande styrka är förmågan att ständigt anpassa sig till kundernas behov. Årsplaner och långsiktiga affärsmål kan man mer eller mindre lägga åt sidan.

– Marknaden förändras veckovis, nya digitala tjänster lanseras dagligen och kunderna är kroniskt otrogna. Varför ska kunder vänta ett och ett halvt år på din nya tjänst när den redan erbjuds av en konkurrerande aktör?

Ulrika Andersson rekommenderar att etablerade aktörer satsar på nya, skalbara digitala lösningar och ett hundraprocentigt fokus på att minimera time-to-market. Riktade, agila acceleratorprojekt är mer effektiva, kräver mindre investeringar och är mindre komplexa. Nyckeln är att säkerställa ledningens engagemang, inte fastna i legacy  och möjliggöra breda, agila projektgrupper bestående av kompetenser från olika verksamheter som har ett iterativt arbetssätt.

– Utvecklingen inom telekombranschen går med raketfart och åt olika håll. För att bli en branschledare måste man agera snabbt, våga prova nya idéer, nya affärsmodeller och sist men inte minst: verkställa vinnande idéer omgående. En förutsättning för detta är att företagets organisation måste vara designad för att kunna arbeta flexibelt. Tid är pengar, brukar det heta. För telekom gäller snarare tid är existens, avslutar Ulrika Andersson.
 

Ladda ner och läs rapporten

A pragmatic approach for Telcos to utilize agile as a transformation accelerator

Kontakta oss

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 17

Följ oss i sociala medier