Transport - utmaningar inom miljö och klimat

Företag inom transportbranschen möter i dag stora utmaningar bland annat kring olika klimat- och miljöfrågor till följd av kundernas krav på miljövänlig transport, politiska beslut avseende höjda miljökrav, skatter och andra regleringar och en långsiktig teknikutveckling.
 

För att särskilt möta transportbranschens behov finns hela vårt svenska och internationella nätverk av konsulter och revisorer som alla har djup erfarenhet av transportbranschens villkor. De är specialister på tillväxtstrategier, hållbarhetsredovisning, klimat- och miljöfrågor, skatter och riskhantering Kontakta någon av oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.
 

 • Utmaningar/möjligheter som företag inom transportbranschen står inför:
 • Hantering av ökade kostnader och förändrade affärsmodeller
 • Investeringar i ny teknik
 • Kostnadsrationaliseringar
 • Effektivisering eller investeringar i IT-lösningar
 • Förändrade kalkylmodeller
 • Hantering av utsläppsrapportering
 • Miljöcertifiering och rapportering av utsläppsrätter
 • Hållbarhetsredovisning
 • Omvärldens ökade krav på transparens – intern kontroll och riskanalyser
   

Det här kan vi bland annat hjälpa er med:

 • Översyn av affärsmodeller och kalkylmodeller
 • Stöd i strategiarbetet och implementering av nya processer
 • Rationalisering av administrativa funktioner, till exempel outsourcing av IT och ekonomifunktioner
 • Riskanalyser och intern kontroll för kvalitetssäkrade processer och ökad transparens
 • Redovisningsfrågor som till exempel hållbarhetsredovisning
 • Rapportering av utsläppsrätter

Kontakta oss

Johan Malmqvist

Branschansvarig Transport och logistik, PwC Sverige

Tel 010-213 11 32

Malin Jidéus

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 05

Följ oss i sociala medier