Transportation & Logistics

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med pålitlig partner

Aktörerna inom transport- och logistikbranschen står inför stora förändringar. Att ta vara på möjligheterna kräver större fokus på miljöanpassningar, ökat fokus på hållbar affärsutveckling och en erfaren partner som kan transport- och logistikmarknaden.
 

En välmeriterad branschspecialist som partner

PwC:s erfarenhet inom transport- och logistikområdet består av ett internationellt nätverk med mer än 4 200 välmeriterade revisorer och specialister med djup erfarenhet av transportbranschens villkor spridda över 153 länder. Kombinationen av globalt och lokalt kunnande ger oss möjligheten att på ett effektivt sätt möta just dina behov. Vi erbjuder ett brett spektra av tjänster inom revision, skatt och rådgivning:

 • Branschspecifika redovisningsfrågor, inklusive hållbarhetsredovisning
 • System för minimering av intäktsläckage
 • Utveckling av hållbarhetsstrategier
 • Företagsvärderingar och skattefrågor i branschstrukturering
 • Internationella skattefrågor inom moms och tull
 • Utvärdering av IT-system i syfte att kostnadseffektivt stödja affärsmålen
 • Rådgivning vid handel med shippingagenturer
 • Analys av tonnageskatter
 • Hantering av oegentligheter och förtroendeskadliga incidenter
   

Det här händer på transport- och logistikmarknaden

Transportbranschen är stor och betydelsefull i Sverige. Just nu står branschen under förändringar som ställer stora krav på anpassning för aktörerna: klimatförändringar, ökade bränslekostnader, större efterfrågan på miljövänliga transporter och ökat fokus på hållbar affärsutveckling.
 

De senaste årens trend mot omstruktureringar och konsolideringar inom branschen bedöms fortsätta; internationella transport- och logistikkoncerner växer genom företagsförvärv och samarbeten i olika former. Gränsen mellan de olika transportslagen inom branschen suddas också ut allt mer i syfte att möta kundernas växande behov av flexibilitet, kostnadseffektivitet och internationell närvaro. Strukturen inom åkerinäringen går mot färre men större enheter och inom den internationella sjöfarten tas strukturgrepp genom samgåenden.
 

Transportsektorn omfattar en mängd skiftande tjänsteområden; sjöfart, väg, flyg och järnväg men också stödtjänster som lagring, transitering och hamnverksamhet. Utöver detta omfattar branschen andra värdeskapande verksamheter som paketerings- och monteringstjänster samt en mängd logistiktjänster som exempelvis transportplanering, organisations- och andra transportledningstjänster.

Kontakta oss

Johan Malmqvist

Branschansvarig Transport och logistik, PwC Sverige

Tel 010-213 11 32

Malin Jidéus

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 05

Följ oss i sociala medier