Ny global undersökning visar hur industrins digitala vinnare agerar

2018-04-16

man administerar kontrollpanel på surfplatta på bilfabrik

Alla talar om digitaliseringen, men hur är det egentligen ställt med industriföretagens digitala mognad? Och vad krävs för att verkligen bli en digital vinnare? Den nya rapporten "Global Digital Operations Study" 2018 från PwC:s Strategy& har svaret. 

Undersökningen baseras på data från 1 155 ledande befattningshavare i stora och mellanstora företag i 26 länder över hela världen. Utifrån resultaten har vi utvecklat ett index som rankar företagens digitala mognad: från digitala noviser, digitala följare, digitala innovatörer och till digitala vinnare.

Gruppen digitala vinnare utgörs av de företag som kommit längst i sin digitaliseringsresa och nått en hög mognadsnivå inom fyra områden: kundlösningar, operations och supply chain, teknologi samt organisation och kultur.

De digitala vinnarna – en sammanfattning:

  • Världsbäst – endast 10 procent av de globala industriföretagen är digitala vinnare
  • Asien leder utvecklingen med den största andelen digitala vinnare
  • Digitala vinnare nyttjar teknologi för att skapa kundanpassade lösningar under ständig utveckling
  • Digitala vinnare skapar kundfokus genom att arbeta integrerat med områdena operations och supply chain, teknologi samt organisation och kultur
  • Vinnarna implementerar ny teknik i stor skala längs hela värdekedjan, inte enbart i den egna verksamheten
  • AI har lämnat startgroparna och kommer att revolutionera kvaliteten på operationellt beslutsfattande
  • Digitaliseringen kommer att leda till ökad produktion på mogna marknader och möjliggöra kundanpassad produktion nära slutkund
  • Människan – inte tekniken – står i centrum för digital transformation
     

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Kihlén tobias.kihlen@pwc.com
 

Mer information om hela studien finns på
PwC.com/industry4.0

 

Kontakta oss

Henrik Olsson

Henrik Olsson

Head of Operations Practice, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 60

Per Hannover

Per Hannover

Senior Executive Advisor Strategy&, PwC Sverige

Tel 0708-76 31 88

Nils Thunberg

Nils Thunberg

Head of Technology Practice, PwC Sverige

Tel 0733-37 75 11

Följ oss i sociala medier