Industrial manufacturing

Kunskap och erfarenhet inom verkstadsbranschen som ger dig försprång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. Hur hanterar ditt företag den ökande konkurrensen och variationerna i konjunktursbilden? Behöver du hjälp att se över processer, affärsmodeller och möjliga kostnadsreduceringar?
 

Välmeriterade specialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång

För att hitta rätt vägar till expansion, bättre marginaler och framgång är kunskap om branschens villkor avgörande. Vi kan ge dig just den hjälp du behöver. För att möta dina och företagets behov finns vårt svenska och internationella nätverk till ditt förfogande.


Du kan bland annat få hjälp med:

 • Kostnadsreducering genom effektivisering av affärsprocesser
 • Skatterådgivning
 • Due diligence för att hitta strategiska partners
 • Optimering av strukturer inom supply/demand chain
 • Lönsamhetsanalyser inom produkt- och kundgrupper
 • Effektivisering av rörelsekapital
 • Marknadsstrategi och affärsplan
 • Värdering av verksamheter inför köp och försäljning
 • Koncernövergripande riskanalyser
 • Outsourcing av affärsprocesser
 • Optimering av kostnader vid internationell personalförflyttning
   

Det här händer i branschen

En tydlig trend inom verkstadsbranschen är utveckling av produkter och tjänster uppåt i värdekedjan, det vill säga från produkt- till lösningsorientering. Detta gör att helhetslösningar och ett ökat tjänsteinnehåll blir allt viktigare.
 

Vad vi också ser är hur tillväxtmarknader växer och blir huvudmarknader vilket i sin tur kräver nya marknadsstrategier för företagen. Ytterligare intressanta områden att titta närmare på är effektivitet och flexibilitet. Inom dessa områden stöter vi på frågeställningar som bland annat berör supply chain och hur kostnadsstrukturer kan göras mer flexibla.

Kontakta oss

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 18

Följ oss i sociala medier