Vad innebär brexit?

Efter folkomröstningen 2016 har det beslutats att Storbritannien kommer att lämna EU den 29 mars 2019. Innan dess finns ett antal frågor som måste lösas mellan EU och Storbritannien. Bland annat har förhandlingarna handlat om hur stor den summa som Storbritannien är skyldig EU är, den nordirländska gränsen, samt vad som kommer att ske med de brittiska medborgare som bor i andra EU-länder och de medborgare i andra EU-länder som bor i Storbritannien. Flera aspekter av dessa frågor förhandlas fortfarande.

För att underlätta övergången och ge aktörer tid att anpassa sig till de förändringar som brexit kommer att innebära har Storbritannien och EU enats om en övergångsperiod på 21 månader efter den 29 mars 2019. Detta innebär att övergången inte kommer att vara fullständig förrän den 31 december 2020. Fri rörlighet kommer att råda under denna period, men Storbritannien kommer att kunna ingå egna handelsavtal. Dessa avtal kommer dock inte kunna träda i kraft förrän 1 januari 2021.

Exakt hur utfallet av förhandlingarna kommer att bli är det ännu ingen som vet, men förhoppningen är att en överenskommelse ska vara nådd i oktober i år. Frågor som avhandlas rör handel, gränser, rörlighet mellan länder och säkerhet. Avtalet mellan EU och Storbritannien kommer att bli avgörande för frågan om huruvida Storbritanniens handel kommer att EU-anpassas eller inte.

Nås inget avtal alls kommer parterna att få falla tillbaka på WTO:s regelverk (en s.k. “hard brexit”). Skulle ett avtal däremot uppnås kan detta komma att innebära att Storbritannien fortsatt anpassar sig till EU på vissa områden och får en liknande ställning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som Norge har (en s.k. “soft brexit”).

Trots att stor osäkerhet just nu råder finns det dock ändå möjligheter för företag att börja agera redan nu för att på bästa sätt bemöta konsekvenserna av brexit.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Marcus Hammarstrand

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Ulrika Badenfelt

, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 94

Christopher Reid

Manager, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 17

Följ oss i sociala medier