Förverkliga dina visioner med BXT

Business. Experience. Tech. I perfekt harmoni.

Nå din fulla potential med BXT

Digitaliseringen, megatrenderna och pandemin förvandlar näringsliv och samhälle från grunden. Dagens affärsmodeller och strukturer blir snabbt morgondagens reliker. I dessa tider är nytänkande och ett kundcentriskt arbetssätt en kompromisslös förutsättning för att överleva och utvecklas. För att stödja dig har vi skapat BXT - Business, Experience och Technology, en filosofi där vi konkret synkroniserar de två traditionella delarna Business och Technology med kundupplevelser.

Så fungerar BXT

Principen bakom BXT är att alla delar i din organisation måste inte bara samverka, utan faktiskt byggas ihop organisatoriskt och operativt. Enkelt uttryckt handlar det om att bryta ner silos och bygga en ny plattform som utgår helt och hållet från din marknad och dina kunder. BXT handlar om att samla verktyg och människor med branschkompetens och teknisk kunskap för att leverera banbrytande idéer och nå konkreta resultat snabbare, smidigare och mer ansvarstagande.

Utforska BXT-modellen


Din värsta fiende är inte dina konkurrenter – det är ditt silotänkande.

Egentligen är det obegripligt att silotänkadet fortfarande existerar på många företag., där verksamheten primitivt delas in i olika avdelningar som IT, Operations, inköp, HR, finansfunktionen…. vi har sedan länge sett att denna modell är direkt kontraproduktiv i den nya digitala miljön som vi befinner oss i dag. Redan nu röner företag över hela världen stora strategiska, ekonomiska och verksamhetseffektiva framgångar med att krossa silos och införa ett BXT-tänkande. 
 

Att säga att man arbetar digitalt är som att säga att dricka blött vatten.

Året är 2021. Och om du inte redan märkt det, så är det mesta digitalt just nu. Och det som inte är digitalt än blir det i morgon. Detta gäller alla branscher, alla storlekar i alla länder. Och den digitala revolutionen har bara börjat. Så hur kommer BXT in i bilden?

En viktig förutsättning för att optimera digitaliseringsarbetet är att så snabbt som möjligt förena styrkorna, kompetensen, tekniken och affärstrategierna. Motorn blir datadrivna insikter genom hela verksamheten. BXT möjliggör allt detta. BXT kombinerar den fysiska och den digitala världen för att hjälpa företag dra nytta av nya tankesätt och nya tekniker.
 

En viktig förutsättning för att optimera digitaliseringsarbetet är att så snabbt som möjligt förena styrkorna, kompetensen, tekniken och affärstrategierna

Johan Jerresand, PwC

Business och Technology förstår jag. Men vad är det där X:et?

Experience. Upplevelser. Inte erfarenhet. Skillnaden är oändligt stor mellan dessa två översättningar. X handlar om såväl kundupplevelser som medarbetarupplevelser inom både B2B som B2C. Att vara genuint kundcentrisk är en avgörande framgångsfaktor för företag i den digitala transformationen. Företag som har gått igenom BXT rapporterar en 20-procentig produktivitetsökning, med transformationer tre gånger snabbare än traditionella metoder.
 

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02