Utbredd oro för eurozonens framtid

79 % av Sveriges ledare är oroade för framtiden för eurozonen. Ökad protektionism och populism kan leda till samarbetssvårigheter mellan EU-länder.

Under 2016 året röstade Storbritannien om utträde ur EU och under 2017 väntar val i Tyskland, Frankrike och Holland. Det innebär med all säkerhet fortsatt politisk ovisshet och världens finansmarknader har tagit höjd för ytterligare överraskningar. Det kan inte uteslutas att Marine Le Pen blir Frankrikes nästa president eller att Angela Merkel inte får sitta kvar vid makten i Tyskland.
 

Hur påverkas samarbetet mellan EU-länderna?

Denna ovisshet kan vi tydligt spåra i årets upplaga av CEO Survey där sju av tio (74 procent) uttrycker oro för fortsatt ”geopolitisk ovisshet”. Sex av tio globala företagsledare (56 procent) anger att de är oroade för Eurozonens framtid. Bland företagsledare i Västeuropa är denna oro ännu mer utbredd och nästan åtta av tio (76 procent) är oroliga för Eurozonens framtid.

Några av Europas största utmaningar är, enligt Europeiska Kommissionen, invandring och terrorism. Visserligen hade denna oro minskat något vid den senaste mätningen under hösten 2016 (jämfört med en mätning från våren samma år). 

Ökad protektionism och populism kan leda till ytterligare samarbetssvårigheter mellan EU-länder

Kommande val i Tyskland och Frankrike ses i många ögon som avgörande och skulle ytterligare medlemsländer av dignitet besluta om att följa i Storbritanniens fotspår kan EU-projektets dagar vara hotade.

Hur ser du på framtiden för eurozonen?

Sverige

Globalt

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier