Så tänker investeringsspecialister om teknik och näringsliv

2017-05-17

Människor på övergångsställe i stadsmiljö | PwC


Teknik kommer att få en betydande påverkan på konsumenttjänster och politiska trender kommer att spela en allt viktigare roll. Det visar rapporten "Inside the mind of an investor" från PwC. 1 379 investeringsspecialister och koncernchefer ger sin syn på framtiden och utmaningar.
 

Den allmänna uppfattningen är att hastigheten på den teknologiska utvecklingen är snabbare än någonsin. Intressant är ändå att de 550 investeringsspecialister som intervjuades i undersökningen förutspår att utvecklingen är på väg att sakta ner.
 

– Det här innebär inte att teknikens påverkan minskar. Det är en andningspaus och en möjlighet att anpassa sig till utvecklingen. Företag med bra ledarskap kan utvecklas och vända utmaningar till möjligheter, säger Johan Rippe, vice vd på PwC Sverige.


75 procent av av de intervjuade i undersökningen förutspår att tekniken kommer att forma om konkurrensen och att utvecklingen främst påverkar konsumenttjänster och teknikbranschen.
 

Key findings från rapporten: "Inside the mind of the investor… What’s next?"

  • Hela 95 procent av de som intervjuades i undersökningen ser mänskliga faktorer som problemlösning, kreativitet och innovation som vitala för företag.
  • Nästan 50 procent förutspår att den globala ekonomin förbättras inom de kommande tolv månaderna.
  • Investeringsspecialister ser USA som den viktigaste marknaden, medan Kina kommer på andra plats och Tyskland och Storbritannien på delad tredje plats.
  • Rapporten visar att politiska trender har blivit allt viktigare och samspelet mellan politik och näringsliv kommer att ha en allt viktigare roll framöver.
  • Företag ser fortfarande geopolitisk osäkerhet som den största risken.
     

Om rapporten

"Inside the mind of the investor… What’s next?" är PwC:s globala rapport där 1 379 koncernchefer och investeringsspecialister ger sin syn på tillväxt, kompetens, samhällsutveckling och förtroende.

Företag med bra ledarskap kan utvecklas och vända utmaningar till möjligheter

Johan Rippe, vice vd PwC Sverige

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier