Vd:ar i privatägda företag har framtidstro

2017-03-28

två kvinnor på kontor


PwC har frågat 781 vd:ar i privatägda bolag i 79 länder om deras syn på framtiden och utmaningar för tillväxt. Årets CEO Survey visar att företagsledare i såväl publika som större privatägda företag är bekymrade för den ekonomiska tillväxten på kort sikt. De ser betydligt mer positivt på möjligheterna att nå sina egna tillväxtmål, och vd:ar i privatägda företag är något mer positiva än de i publika företag.
 

Några key findings från årets CEO Survey 2017, Private Company View:

  • I större privatägda företag förväntar sig tre av fyra företagsledare att teknikutvecklingen kommer att påverka deras verksamhet under de närmaste fem åren och 68 procent är oroade av det. De är märkbart mindre bekymrade för risker som Cyber Security och den snabba teknikutvecklingen än företagsledare i publika företag.
  • Att behålla och rekrytera rätt kompetens anses precis som i vår senaste Family Business Survey 2016 vara en stor utmaning. Även om teknikutvecklingen ger möjlighet till automatisering av vissa arbetsuppgifter, är precis som i publika företag, den mest efterfrågade kompetensen den som tekniken inte kan ersätta, som problemlösning, ledarskap, anpassningsbarhet och kreativitet.

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Följ oss i sociala medier