Stor vd-undersökning avslöjar: Optimism på historiskt höga nivåer

2018-02-01

kvinna sitter vid skrivbord och skriver på dator

Aldrig tidigare har företagsledare varit så optimistiska gällande de ekonomiska tillväxtutsikterna, men ser vi slutet vid horisonten? Det avslöjar vi i vår stora vd-undersökning CEO Survey 2018.
 

Årets resultat i PwC:s CEO Survey skjuter i höjden. 57 procent av världens företagsledare tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras de närmaste tolv månaderna.
 

Ännu ett år av högkonjunktur för Sverige

Under 2017 tog global ekonomi ytterligare ett kliv mot en normalisering och ur ett vd-perspektiv råder ingen tvekan om att konjunkturen för närvarande är mycket god.

USA visade en god tillväxt med flera starka kvartal och flera stora ekonomier i Europa mår bättre än på länge.

"Sverige har haft ännu ett år av högkonjunktur och andelen svenska företagsledare som tror på förbättrad ekonomisk tillväxt mer än fördubblas jämfört med föregående år."

Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige

USA behåller sin ställning

USA är fortfarande världens viktigaste ekonomi och den marknad som sätter tonen för den globala ekonomins utveckling och tillväxt.

USA, tillsammans med Kina, Tyskland och Japan, står för 50 procent av världens samlade BNP, men inom en inte alltför avlägsen framtid kan den här listan ändå komma att förändras.

Enligt en prognos från PwC kan både Kina och Indien komma att putta ner USA till en tredjeplats fram till år 2050 och i snitt beräknas tillväxtländer växa dubbelt så fort som industriländer de närmaste trettio åren.
 

Företagsledare mer oroliga trots optimism

Generellt sett verkar vd:ar ha blivit mer oroliga än föregående år, trots den florerande optimismen. Främst gäller det externa hot av geopolitisk eller socioekonomisk karaktär.

Det främsta orosmoment globalt är fortfarande överregleringar (42 procent) som ligger kvar på samma nivå som föregående år, men oron för terrorism och cyberhot ökar tydligt i årets undersökning och tar sig för första gången in bland de fem främsta hoten.

I årets upplaga har rädslan för terrorism ökat och utgör numera det hot som företagsledare är näst mest oroliga för på global nivå (från en tolfteplacering året innan). I år svarar 40 procent av de tillfrågade företagsledarna att de är "extremt oroliga" för terrorism. Det är en fördubbling jämfört med året innan då siffran var 20 procent.
 

Presenterades på World Economic Forum

PwC:s "CEO Survey 2018" presenterades den 22 januari i samband med invigningen av World Economic Forum i schweiziska Davos. Det var första gången sedan år 2000 som en sittande amerikansk president deltog. Den omdebatterade Donald Trump var med, och inte helt oväntat kom frågan om populism in som en ny hotbild i "CEO Survey 2018". Liksom hur stor betydelse skattereformen och skattesänkningarna får för den amerikanska ekonomin och populismen som ett potentiellt hot mot tillväxtutsikterna.

Också Brexits effekter och den makroekonomiska utvecklingen var på tapeten och ingen mindre än Theresa May, Storbritanniens premiärminister, var på plats i Davos. Hon hör till den underrepresenterade skaran mäktiga kvinnor som deltog i Davos. I år var 21 procent av deltagarna på World Economic Forum kvinnor, en högre andel än någonsin tidigare.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier