Sveriges viktigaste marknader

2018-01-22

handelspartners | PwC

Ännu en gång rankar världens företagsledare USA som den enskilt viktigaste marknaden för tillväxt.  Men förändringar kommer att ske och enligt vissa beräkningar har Kina redan passerat USA. Vilka är då Sveriges viktigaste marknader de närmaste tolv månaderna?

 

Som många andra mindre nationer är Sverige beroende av internationell handel. Sveriges exportandel ligger över EU-genomsnittet och svensk utrikeshandel har vuxit kraftigt de senaste tjugo åren. Svensk export utgör i dag nästan 50 procent av landets BNP.

"Stora ekonomier som till exempel USA och Kina är givetvis viktiga för svenska företags välstånd. Men sett till andel av svensk handel och export så får länderna runt Sverige en större betydelse."

Och studerar vi siffrorna för Sveriges grannländer i PwC:s CEO Survey framgår även att grannländerna får en större betydelse.
 

USA fortfarande världens största och viktigaste ekonomi

USA behåller sin ställning som världens viktigaste ekonomi och den marknad som sätter tonen för den globala ekonomins utveckling och tillväxt. USA, tillsammans med Kina, Tyskland och Japan, står för 50 procent av världens samlade BNP1.

Men inom en inte alltför avlägsen framtid kan den här listan komma att förändras och enligt en prognos från PwC kan både Kina och Indien komma att putta ner USA till en tredje plats fram till år 20502. Tillväxtländer beräknas i genomsnitt växa dubbelt så fort som industriländer de närmaste trettio åren och som ett resultat av detta kommer världens sex största ekonomier främst att utgöras av tillväxtländer år 2050.
 

Kina en ekonomisk jätte - men långt efter i globala sammanhang

USA kommer att halka ner till en tredjeplats medan Kina tar över förstaplatsen och Indien hamnar på en andraplats. Indonesien placerar sig på en fjärdeplats samtidigt som flertalet större europeiska ekonomier ramlar ur topp tio. Länder som Storbritannien, Frankrike och Italien kan enligt prognosen halka ner väsentligt bland världens största ekonomier medan länder som Mexico, Turkiet och Vietnam bidrar allt starkare till global BNP och tar sig in på topp tio i rankingen.

Kina må vara en ekonomisk jätte som årligen producerar varor och tjänster till ett värde som inom en överskådlig tid kan mäta sig med USA:s BNP. Däremot ligger Kina långt efter i globala sammanhang sett till BNP per capita och placerade sig enligt Internationella Valutafonden på plats 74.


1  https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/

2 https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html

3 http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/MAC

Sveriges tio viktigaste marknader

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier