Ny hotbild - terrordåd oroar företagsledare

2018-03-15

terrordåd oroar världens företagsledare | CEO Survey

Rädslan för terrorism har ökat med det dubbla bland världens företagsledare jämfört med året innan. Det visar årets upplaga av "CEO Survey 2018".
 

Europa har drabbats av en rad uppmärksammade terroristattacker och under 2017 utsattes bland andra Manchester, Hamburg och Stockholm. Med attackerna färskt i minnet är oron för terrordåd ett av de största hoten bland företagsledare världen över i årets undersökning.

I årets upplaga av "CEO Survey" har rädslan för terrorism ökat och utgör numera det hot som världens företagsledare är näst mest oroliga för på global nivå (jämfört med en tolfteplacering året innan).

"I år svarar 41 procent av de tillfrågade företagsledarna världen över att de är "extremt oroliga" för terrorism. Det är en fördubbling jämfört med året innan då 20 procent angav detta."

De främsta hoten enligt svenska och globala företagsledare | CEO Survey 2018

De största hotbilderna för svenska företagsledare är klimathot, populism, protektionism, överreglering och tillgång till nyckelkompetens.
 

Asiens företagsledare är mest oroliga

De senaste årens dåd i Spanien, Frankrike och Tyskland har utan tvekan satt tydliga spår också bland Europas företagsledare. Det är lätt att tro att vi befinner oss på historiskt höga nivåer, men så är inte fallet, åtminstone inte i Europa. Antalet offer för terrorattacker i Europa mellan 1990 och 2015 var betydligt färre än från 1970- till 1990-talet. Statistiken visar med andra ord att perioden från 90-talet och fram till i dag har varit lugnare än föregående decennier.

Däremot har det totala antalet offer relaterade till terrordåd ökat kraftigt framför allt i regioner som Mellanöstern, Afrika och Asien. Viss data pekar på att nästan 80 procent av världens offer relaterade till terrorism kommer från Irak, Afghanistan, Pakistan, Syrien och Nigeria1.

Därför är det inte konstigt att studien "CEO Survey 2018" visar att företagsledare i Asien är mest oroliga, där flertalet större terrordåd inträffade under 2017.

"PwC har med genomförda krisledningsövningar och uppdrag inom säkerhetsskydd bidragit till att samhället har en förbättrad förmåga att hantera och förebygga terrorattentat. Övningarna hade en direkt betydelse för hanteringen av attentatet på Drottninggatan i Stockholm."


1 https://www.worldatlas.com/articles/the-global-terrorism-index-countries-most-affected-by-terrorist-attacks.html

Kontakta oss

Peter Nyllinge

VD, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Johan Wiktorin

Director Intelligence Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 08

Mats Kellqvist

Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0767-65 57 78

Följ oss i sociala medier