Lägre skattenivå glädjer

2019-01-21

kvinnor på kontor tittar på dataskärm

Fler vd:ar är mer nöjda med skattebördan för företag än tidigare år. Det är till stor del en följd av reformerade skattesystem och sänkta bolagsskatter på stora marknader som USA och Storbritannien. Från första januari 2019 sänker även Sverige företagsskatten vilket sannolikt stärker svenska företags konkurrenskraft ytterligare, attraherar nya bolagsetableringar, gynnar nya investeringar och generellt sett främjar svensk tillväxt.

Företagsledare runt om i världen verkar vara något lättade kring skattebördan. Förra året var det vd:arnas sjunde största orosmoln, i år uppger 30 procent färre att de oroas över ökad företagsbeskattning. Bland annat så har USA och Storbritannien sänkt bolagsskatten kraftigt, vilket sannolikt haft stor påverkan på resultatet.

I Sverige har bolagsskatten sänkts något och med kommande mandatperiod och budget kan vi komma att se fler ändringar framöver. Sänkningen sker i två steg med början detta år till 21,4 procent och från år 2021 gäller den nya nivån på 20,6 procent. I och med första sänkningen lägger sig Sverige i nivå med EU-snittet för att sedan hamna cirka en procentenhet under EU-snittet och två procentenheter under det förväntade OECD-snittet för år 2021.

Den nya lägre skattesatsen gynnar inte enbart företag. Forskning visar att en lägre bolagsskatt i en liten öppen ekonomi som Sverige skulle kunna främja högre reallöner, vilket skulle gynna arbetstagare.2 Näringslivet verkar för närvarande vara nöjda med den nya företagsbeskattningen då 60 % av de tillfrågade svenska företagsledarna inte uttrycker någon oro för det.

Nytt liv i 3:12-debatten

I Sverige är 3:12-reglerna något som diskuterats under en lång period. Syftet med 3:12-reglerna har varit att förhindra att löntagare med egna företag ska kunna betala lägre skatt än löntagare med anställning. På grund av det jämna valresultatet 2018 kommer Sverige befinna sig i ett osäkert parlamentariskt läge under de närmaste fyra åren. Till det kommer att en socialdemokratiskt ledd regering ska regera på en budget lagd från oppositionen. Hur detta påverkar skattetryck och regler är i dagsläget svårt att bedöma.

Beskattning av digitala tjänster aktuellt

Skatt för digitala tjänster är också en högaktuell fråga just nu. Bland annat Storbritannien och Frankrike ligger långt fram när det kommer till beskattning av digitala tjänster, och här har de nordiska länderna gemensamma intressen. Sverige kan drabbas hårt på grund av omfattande teknisk utveckling i kombination med en relativt liten marknad.

Skatt – en hållbarhetsfråga

I kölvattnet av den senaste tidens debatt kring avancerad skatteplanering såsom Panama-skandalen och Lux Leaks så har skattefrågan blivit allt mer av en hållbarhetsfråga.

Det ligger i företagens intresse att skapa förtroende och betala skatt på rätt sätt och inte överutnyttja systemet, och det är en trend som spås att leva vidare.
 

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.
 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier