Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Företagsledare om framtiden –
CEO Survey 2020

Senaste CEO Survey

Obs det finns en senare undersökning. Vill du läsa CEO Survey 2021?

Klimat, konjunktur, kompetens. Vilka framtidsfrågor är viktigast enligt företagsledare runt om i världen? Vd-undersökningen CEO Survey har svaren från 1581 företagsledare i 83 länder.

Läs hela artikeln
  • 1 581 företagsledare

  • 83 länder

  • En framtid

00:00
00:00

Playback of this video is not currently available

Se PwC Sveriges vd Peter Nyllinge intervjuas om viktiga framtidsfrågor enligt företagsledare i Sverige och världen.
(Video 11 minuter)

Framtidsutsikterna för världsekonomin och den egna verksamheten

Vi befinner oss i en tid då det råder osäkerhet om ekonomisk utveckling och tillväxt. Hur ser företagsledarna på det ekonomiska läget framöver? 72 procent av de svenska vd:arna är pessimistiska i sin syn på världsekonomins utveckling. Samtidigt är det lika många av de svenska företagsledarna som ser ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året.

Läs hela artikeln

Tillväxtresan – mer nära än fjärran

Verksamhetsutveckling hamnar i fokus när företagsledarna anger de viktigaste aktiviteterna för tillväxt. När det gäller nyanställningar är svenska företagsledare mer försiktiga än kollegor i andra länder. 30 procent signalerar en ökning av antalet medarbetare under det kommande året, vilket kan jämföras med det globala snittet på 49 procent.

Läs hela artikeln

Färre orosmoln på den svenska näringslivshimlen

Reglering är återigen det som oroar företagsledarna mest, samtidigt som handelskonflikter, ekonomisk instabilitet och cyberhot bekymrar allt fler. De svenska vd:arna är betydligt mindre oroade över de enskilda hoten och vi ser en tydlig minskning inom de flesta av områdena i förhållande till fjolåret.

Läs hela artikeln

Teknikjättarnas dominans ifrågasätts och regleringar runt hörnet

Den digitala utvecklingen rusar fram i expressfart, men behövs det inbromsningar och hastighetsgränser? 66 procent av de svenska företagsledarna tror att vi kommer att få se ökad reglering av det digitala samhället. Så många som 75 procent menar även att teknikjättarnas dominans kommer att brytas upp.

Läs hela artikeln

Handelskonflikter och Brexit präglar näringslivet

Företagsledare världen över anpassar nu verksamheten efter de nya förutsättningar som handelskonflikter innebär. Den vanligaste justeringen handlar om nya strategier för inköp och logistik, där närmare hälften anger förändringar till följd av handelskonflikten. Även Brexit och utvecklingen inom europasamarbetet ger stor påverkan på företagens framtid.

Läs hela artikeln

Klimatkrisen – från rött skynke till grön utveckling

Klimatfrågorna berör oss alla och självklart även det svenska näringslivet. Vid sidan av den stora utmaning som en klimatomställning innebär för många företag, så finns det även affärsmässiga ljusglimtar. 75 procent av de svenska företagsledarna menar att initiativ inom klimatområdet kan innebära nya möjligheter till att utveckla produkter och tjänster.

Läs hela artikeln

Framtidens kompetens byggs inifrån och genom samarbete

Enligt företagsledarna så blir de verksamheter som fokuserar på kompetensutveckling mer framgångsrika när det gäller tillväxt, produktivitet och innovation. Samtidigt menar var fjärde svensk företagsledare att det saknas resurser för kompetenshöjande insatser i form av budget, personal, tid och kunskap.

Läs hela artikeln

"Inför 2020 ser världens företagsledare många utmaningar men också många möjligheter. Undersökningen visar utöver pessimism kring den globala tillväxten också på stor oro för ekonomisk instabilitet, regelbördor, handelskonflikter och cyberhot. Samtidigt fortsätter tron på det egna bolagets framtid att vara stark över hela världen, och miljöfrågan ses av många som en möjliggörare för tillväxt. Lägg därtill en stark tro på kommande politiska insatser för att bryta teknikjättarnas dominans och att fler funderar över sin privata digitala exponering så ser det närmaste året ut att bli väldigt intressant."

Peter Nyllinge, vd PwC Sverige

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier