Inledning CEO Survey 2020

För tjugotredje året presenterar PwC den globala undersökningen CEO Survey, där 1581 företagsledare från 83 länder medverkar. Syftet med rapporten är att ge en bild av synen på nuläge och framtid inom näringslivet. Vi hoppas kunna bidra med insikter där vi lyfter fram både möjligheter och utmaningar i ett företagar- och samhällsperspektiv.

Årets resultat visar bland annat att det råder en negativ syn på den globala tillväxten framöver. Samtidigt så tror många av vd:arna på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året. Det som oroar företagsledarna mest utöver ekonomisk instabilitet, är regelbördor, handelskonflikter och de cyberhot som följer i den digitala utvecklingens spår. Just när det gäller vårt digitala samhälle så visar undersökningen att vi kan förvänta oss stora regelförändringar framöver.

Vi har även tittat närmare på klimatfrågorna i årets undersökning och här syns nu ett allt större fokus på utvecklingspotential. Istället för att bara se problem, så menar nämligen allt fler företagsledare att klimatets utveckling kan leda till nya möjligheter när det gäller nya tjänster och produkter. 

En annan viktig aspekt som vd:arna tar upp är kompetensbehovet, där det blir allt mer tydligt att framtidens behov inte enbart går att tillgodose via rekrytering utan behöver byggas långsiktigt genom att utveckla medarbetarna i den egna verksamheten. 

Genomgående i rapporten är även att företagsledarna vill se mer av gemensamt agerande mellan politiska beslutsfattare och företagen, inom områden som klimat, utbildning och skattehantering. Med det sagt så är det tydligt att även vi inom näringslivet måste bli bättre på att gå från ord till handling. Nu riktas fokus in mot tjugotalet, där vi vill fortsätta bidra till att lösa viktiga problem för ett hållbart näringsliv och samhälle!
 

Peter Nyllinge
VD, PwC Sverige


Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier