Tillväxtresan – mer nära än fjärran

CEO Survey 2020 konstaterar alltså att vd:arna ser tillväxt i den egna verksamheten både på kort och lång sikt. Nästa fråga är då hur den tillväxten ska realiseras. När företagsledarna anger de viktigaste tillväxtdrivande aktiviteterna som de planerar under det kommande året, så är det tydligt att bolagen blickar inåt den egna organisationen och den befintliga verksamheten. I topp tre hamnar nämligen områdena effektivisering av verksamheten som anges av 77 procent, organisk tillväxt (70 procent) och lansering av en ny produkt eller tjänst (60 procent). Att expandera till nya marknader, att göra förvärv och skapa nya samarbeten hamnar däremot betydligt längre ner bland prioriteringarna.

Vill ni effektivisera er verksamhet? Hur har världens mest framgångsrika företag lyckats med sin transformation för att ta en unik marknadsposition? Här presenterar vi fem konkreta strategiska steg som ligger bakom framgångarna för företag som IKEA, Amazon, Apple och Starbucks.
Läs mer om Strategy that Works
 

Sverige mot trenden när det gäller anställningar

Att organisk tillväxt prioriteras högt blir även tydligt i frågan om synen på nyanställningar. Närmare hälften (49 procent) av vd:arna signalerar att de tänker öka antalet medarbetare under det kommande året, vilket kan jämföras med de 22 procent som går i motsatt riktning och drar ner på personalstyrkan. Allra tydligast är anställningstrenden i Asien där så många som 61 procent planerar för att öka antalet medarbetare.

I Sverige är dock företagsledarna betydligt mer försiktiga och här hamnar resultaten ungefär i jämvikt mellan de 30 procent som anger anställningar och de 28 procent som förbereder sig för personalneddragningar under året. Medan skillnaden när det gäller personalsituationen är marginell i ett globalt perspektiv mellan fjolårets och årets resultat, så ser vi en mer restriktiv syn på anställningar här i Sverige över tid. 46 procent av de svenska vd:arna planerade nyanställningar 2019, samtidigt som 20 procent då angav neddragningar.
 

Långtidsarbetslöshet som samhällsutmaning

Att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas bekräftas av flera rapporter. I mitten av december 2019 presenterade Arbetsförmedlingen sin senaste prognos för åren 2020 och 20211 , som visar på att fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden samtidigt som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten stiger från
 

6,8 procent 2019 till 7,2 procent 2020, för att sedan ytterligare öka till 7,4 procent 2021.

Den största utmaningen under de kommande åren bedöms vara den stigande långtidsarbetslösheten. Här finns en växande samhällsutmaning både när det gäller de människor som riskerar att marginaliseras, men även i ett samhällsekonomiskt

perspektiv där det handlar om att minska utgifter och att skapa förutsättningar för ett framtida hållbart pensionssystem. Lösningen är en kombination av olika insatser, som till exempel riktade vuxenutbildningar och anställningsstöd, samt en ökad delaktighet och vilja att agera här och nu från olika aktörer inklusive näringslivet.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier