Angelica Persson Ewö

Jurist / Ansvarig partner PwC Legal, PwC Sverige

Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig partner för PwC Legal. Angelica arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning inom främst avtalsrätt och familjerätt.

Contact details

Tel 0709-29 18 75

Email