Baris Färnman

Senior Manager, PwC Sverige

Baris är specialist inom affärsområdet Cyber Security och föreläser regelbundet om utvecklingen inom cybersäkerhet. Baris har en bakgrund från att arbeta med digital transformation och hur man uppnår Digital Trust på ett affärseffektivt sätt. Vidare har han lång erfarenhet av att implementera cybersäkerhetsprogram som är holistiska och inkluderar risk- och krishanteringsförmågor, med kunskapen att använda säkerhetsinitiativ som ett verktyg för verksamhetsmåluppfyllnad.

I Sverige är Baris ansvarig för Game of Threats-erbjudandet och jobbar mycket med att skapa medvetenhet hos styrelser och ledningar på innovativa sätt.