Jone Sølvik

Director, PwC Sverige

Jone Sølvik arbetar med koncept som trygga betalningar.