Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Marcus Palmqvist

Marcus Palmqvist

Rådgivare, PwC Sverige

Marcus arbetar som rådgivare inom Risk Advisory och hjälper bolag med bland annat dataanalys, systembyte, riskhantering och intern kontroll. Han hjälper kunder som investerar i affärssystem och Business Intelligence att kunna fatta snabba datadrivna beslut. Marcus stöttar också kunder som vill bygga upp förmågan inom cyber/it-säkerhet. 

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Dagens affärsmiljö i kombination med den snabba digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar för bolag i att fatta rätt beslut i rätt tid. De kunder jag främst arbetar med investerar i affärssystem och Business Intelligence för att kunna fatta snabba datadrivna beslut, men också bygga förmåga inom cyber/it-säkerhet och en effektiv intern kontroll.

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

  • Data & Analytics

  • Processoptimering 

  • Systembyte 

  • Riskhantering

  • Intern kontroll

Marcus Palmqvist, PwC

"CFO:er och ekonomidirektörer behöver få svar på hur de skapar värdefulla insikter utifrån all tillgänglig data, och hur dessa insikter ska bidra till ökat affärsvärde."
Marcus Palmqvist

Var är du född och uppvuxen?

Jag är född och uppvuxen i Göteborg.

Vad gör du på fritiden?

I vår familj har vi en aktiv fritid som fördelas på diverse idrottsaktiviteter, husprojekt samt att vistas i närheten av havet. Jag delar tillsammans med min fru och våra två barn ett stort intresse för resor till sol och värme, och vi försöker genomföra ett par semesterresor om året när möjligheten ges.

Marcus Palmqvist, PwC