Peter Gärdin

Skatterådgivare, PwC Sverige

Peter Gärdin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är specialiserad på inkomstskattefrågor för stiftelser och ideella föreningar. Peter har skrivit skatteavsnitten i de böcker om stiftelser och ideella föreningar som PwC har gett ut i samarbete med Studentlitteratur.

Contact details

Tel 0709-29 40 35

Email