Sara Faskhoody Skärlina

Sara Faskhoody Skärlina

Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige

Sara Faskhoody Skärlina är rådgivare inom Finance Strategy and Transformation. Hon hanterar strategiska frågor som digitalisering av ekonomifunktionen och hur den skapar värde för affärsverksamheten.

Kontaktuppgifter

Tel 0728-80 92 42

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Företagen ser nu över de digitala möjligheterna att digitalisera och automatisera sina transaktionella processer och skifta fokus till att stötta verksamheten med mer insikt och analys. Detta kräver en kompetensväxling och nya arbetssätt, roller, ansvar och processer. 

Vad gör du på fritiden?

Jag umgås med familj, vänner och mina två burmakatter Doris och Gilbert. Vardagstränar på gym och helger och på semestrarna försöker jag komma ut i mitt nyfunna intresse i natur och vandring.
 

sara

"Många CFO:er och ekonomidirektörer ställer sig frågan "Hur börjar vi en transformation?” och "I vilken ordning ska vi göra förändringarna?”. Dessa är strategiskt viktiga frågeställningar som vi på PwC kan hjälpa till med."
Sara Faskhoody Skärlina

Född och uppvuxen

Född i Lund. Uppväxt till större delen i Italien.

Kompetenser

  • Finance strategy & transformation
  • Process assessment, development and improvement
  • Process efficiency & automation
  • Finance process system & tool requirement
  • Performance management strategy
  • Change management
  • Project management
Följ oss i sociala medier