Avtalsefterlevnad

Behovet att följa upp ingångna avtal

IT-drift, kollektivtrafik och sjukvård är exempel på områden som administreras, betalas och regleras genom sourcingavtal gentemot underleverantörer.

I takt med att fler funktioner hanteras av externa parter ökar behovet av att kunna följa upp och säkra att ingångna avtal efterlevs. Många företag arbetar i en värld där nya och komplicerade modeller för licensiering ofta är en del av normala affärsupplägg. Utmaningar i att övervaka nyttjande av licenser och säkra intäktsflöden uppstår ofta.

 

Typiska frågeställningar är:

Vilken information behöver vi samla in för att driva ett kontraktsanspråk gentemot en leverantör eller kund?

Hur kan vi säkerställa att vi verkligen får den tjänst vi betalar eller får de licensintäkter vi har rätt till?

Vi kan hjälpa er med:

  • Utvärdering av avtal för att identifiera lämpliga mätvärden och utformning av analyser.
  • Extrahering och analyser av stora mängder finansiell och operativ data från en mängd olika IT-system.
  • Utvärdering och förbättring av processer för uppföljning av avtal mellan beställare och leverantör.
  • Stöd i att preparera eller bemöta skadeståndsanspråk. Läs mer om Litigation support.
  • Nyttjande av våra dataanalystjänster i samband med ovan. Läs mer om Forensic Technology Solutions.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Cecilia Cederberg

Director Forensic

Tel 0709-29 33 20

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide