Contract Compliance / Licensing Management

12/11/12

Verifiering av avtalsefterlevnad

Contract Compliance

Allt från exempelvis IT-drift, ekonomifunktioner till kollektivtrafik och sjukvård administreras, betalas och regleras genom sourcingavtal gentemot underleverantörer. I takt med att allt fler av företagens funktioner hanteras av externa parter finns ett behov av att kunna följa upp och säkerställa att ingångna avtal följs.

Licensing Management

Många företag arbetar också i en värld där nya och komplicerade modeller för att ta betalt, licensiering och multipla parter i transaktioner är ofta en del av normala affärsupplägg. Utmaningar och frågetecken uppstår ofta i och med detta.

Några vanliga frågeställningar inom Contract Compliance / Licensing Management:

  • Hur kan vi säkerställa att vi verkligen får den tjänst vi betalar eller får de licensintäkter vi har rätt till?
  • Vilken information behöver vi samla in för att driva ett kontraktsanspråk gentemot en leverantör eller kund?

Vi kan hjälpa er med:

  • Utvärdering av avtal för att identifiera lämpliga mätvärden och utformning av analyser.
  • Extrahering och analyser av stora mängder finansiell och operativ data från en mängd olika IT-system, till exempel från tillverkningsprocesser, försäljningsdata, nedladdningsdata, GPS-data, passerkortsdata, tidsredovisningsdata etc.
  • Stöd i att förbereda skadeståndsanspråk gentemot en motpart eller stöd åt part som anklagas för kontraktsbrott.
  • Utvärdering och förbättring av processer för uppföljning av avtal mellan kund och leverantör.
  • Nyttjande av våra e-discovery-tjänster i samband med ovan. Läs mer om E-discovery här

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier