Corporate Compliance & Investigations

Corporate Compliance & Investigations

Misstänkta ekonomiska oegentligheter och andra förtroendeskadliga händelser kan vara mycket skadliga för de organisationer som drabbas. Betydande ekonomiska förluster och förhöjda riskexponeringar är regel snarare än undantag för de som drabbas. Vi hanterar:

Förskingringsincidenter och bedrägerier, finansmarknadsbrott, felaktig redovisning, missbruk av incitamentsprogram och korruptions- och konkurrensrättsliga incidenter samt immaterialrättsintrång och stöld av företagshemligheter

Vi kan bistå med:

  • Handledning och rådgivning i samband med misstänkta incidenter.
  • Anpassade kvalificerade utredningar och analyser av bland annat räkenskapsmaterial, elektroniskt material, intervjuer etc.
  • Säkring och analys av elektroniskt bevismaterial
  • Kartläggning och värdering av riskexponeringar/ekonomiska skador.
  • Implementering av förebyggande riskkontroller och åtgärdsprogram.
  • Expertutlåtanden i samband med att anspråk skall mötas eller väckas
  • Anticorruption & antitrust sevices - Läs mer om våra tjänster här

Läs om vår "Incident Response Desk" – en stand by-servicelösning för stora och internationellt verksamma företag.

Kontakta oss

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier