Företagsutredningar - corporate investigations

En oberoende utredning av misstänkta oegentligheter gör stor skillnad

Ekonomiska oegentligheter och cyberhot är några av de allra största riskerna för näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. Aktörer förknippade med oegentligheter, etiska felsteg eller handlingsförlamning hamnar snabbt i rampljuset, antingen som brottsoffer eller som måltavlor för anklagelser.

Effekterna av oegentligheter kan bli enorma. Vår senaste studie "Global Economic Crime Survey" visade att var tredje respondent drabbades och en tiondel av dessa hade direkta ekonomiska skador till följd av brott som översteg 40 miljoner kronor. Därutöver drabbas många av indirekta skador såsom sargat varumärke mm  men tyvärr stannar bekymren inte med detta. De som har ledningspositioner och sitter i styrelser blir snabbt ifrågasatta internt men också av en omvärld som tenderar att bli allt mer ansvarsutkrävande.

Vårt team av mycket erfarna och välutbildade specialister hjälper er att leverera en genomtänkt  och resolut approach för att spåra, utreda och skadeläka bland annat:

  • Misstänkta förskingrings- och bedrägeriincidenter
  • Redovisningsfusk
  • Olämpliga affärsrelationer med utomstående, intressekonflikter och illojal konkurrens
  • Informationsstölder och företagsspioneri
  • Mutor och korruption, överträdelser av sanktionsbestämmelser och penningtvättslagar
  • Misstänkta överträdelser av konkurrensrättsliga regler  såsom karteller
  • Dataintrång och cyberattacker

Vi har skaffat oss mycket värdefulla insikter. Vi delar gärna dessa med er även när ni ska se över era processer och er organisation för bättre riskhantering totalt sett.

Kontakta oss

Per Storbacka

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier