Anti-corruption & compliance

Förebygg mutskandaler, karteller och leverera solitt innehåll till hållbarhetsambitioner

Det finns få saker som kan erodera anseenden, varumärken och personliga anseenden mer än korruptionsmisstankar eller medverkan i karteller. Många drabbas, vissa stenhårt, även på ett personligt plan.

Avsikt eller aningslöshet spelar ingen roll, lukten från dåliga beteenden biter sig fast – och intressenter accepterar inte längre passivitet eller ignorans när incidenter når ytan.  Risken för svindlande sanktioner visar också att det är ett mycket bra business case att agera proaktivt.

Vanliga tjänster som vi tillhandahåller är:

  • Utredning av korruptionsincidenter och konkurrensrättsliga överträdelser
  • Diagnosticering och  riskanalyser av enskilda verksamheter / bolag eller hela koncerner
  • Compliance & integrity due diligence av affärspartners eller i samband med M&A-aktiviteter
  • Design eller uppgradering av complianceprogram och  biträde med implementering
  • Korruptionsförebyggande utbildning, från e-learning till avancerade klassrumsprogram
  • Implementering av whistle-blowingprogram
  • Analyser av konkurrensrättsliga risker i enskilda verksamheter/bolag eller hela koncerner och testning av compliance-program
  • Biträde med förebyggande åtgärder mot penningtvätt

Video

Se vår video om att förebygga mutor och korruption.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide