Agerande inom globalt ramavtal - Korruption och brutet förtroende i utländskt dotterbolag

Intressekonflikt involverade vd:n och ekonomichefen i ett utländskt dotterbolag

Ett stort, statsägt bolag i Norden upptäckte en intressekonflikt som involverade VD och ekonomichefen i ett utländskt dotterbolag.

PwC Forensic Services anlitades för att genomföra en oberoende genomgång av incidenten samt hantera läkning av skador och olika riskexponeringar.
 

Resultat av PwC Forensic Services

Utredningen avslöjade att vd:n och ekonomichefen hade dolda ekonomiska intressen tillsammans med vissa av dotterbolagets större leverantörer. Dotterbolaget hade ingått flera ofördelaktiga avtal och avancerade upplägg med de aktuella leverantörerna och de ledande befattningshavarna hade som ett resultat av detta gjort otillbörliga vinster. Direkta och indirekta skador för bolaget överskred 10 miljoner euro.

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Per Storbacka

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 32

Magnus Lindahl

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier