Kris i företagens krishanteringsarbete

2019-08-26

kvinna och man på kontor på kvällstid

Många företag upplever att de har undermåliga eller till och med obefintliga processer för krishantering. Samtidigt förväntar sig hela 95 procent (av 2 084 tillfrågade ledande befattningshavare) att drabbas av en företagskris i framtiden. Det visar nya rapporten "Global Crisis Survey 2019" från PwC. 

Kriser i organisationer och företag uppkommer av många olika anledningar. Korruption, cybercrime, omfattande störning eller avbrott gällande till exempel teknologi eller produktion… gemensamt för dessa kriser är att det måste finnas effektiva processer för att hantera kriserna. För en sak är säker: Inget företag är immunt, alla kan drabbas. 

PwC har i sin första globala undersökning kring företagskriser frågat ledande befattningshavare om deras syn på och erfarenhet från kriser och hur de arbetar med krishantering.

– Företag och organisationer som planerar för kriser och har åtgärdsplaner har bättre förutsättningar för att hantera men också komma starkare ur en kris, säger Cecilia Cederberg, director på PwC Forensic Services.

Rätt hanterad kris kan bli nyttig erfarenhet

Rapporten belyser utmaningarna men erbjuder även konkreta tips kring hur man kan implementera och utveckla en effektiv krishanteringsprocess. Utöver de slutsatser som rapporten presenterar är det också viktigt att betona det positiva i en krissituation: rätt hanterad kan en kris bli en nyttig erfarenhet som kan ligga till grund för förbättringar i framtida krishanteringar. 

– Vidare måste ledning och styrelse inse att ansvarsfrågorna kring kriser inte kan avgränsas till företagens enskilda avdelningar som till exempel legal-, risk eller HR-funktioner. En kris påverkar hela företaget och därför måste man ta ett helhetsgrepp, kommenterar Cecilia Cederberg. 

"Global Crisis Survey 2019" – en sammanfattning

  • Resultat från 43 länder med 2 084 respondenter från 25 olika branscher.
  • 69 procent av ledande befattningshavare har upplevt minst en kris de senaste fem åren.

  • Nästan alla företagsledare (95 procent) förväntar sig att drabbas av en kris i framtiden.

  • De svåraste kriserna är inte nödvändigtvis de som orsakar de största tidningsrubrikerna.

  • Att identifiera ägandeskap av en kris är komplicerat. 29 procent har inga ansvariga för krishantering.

  • 74 procent av bolagen har sökt extern hjälp antingen under eller efter en kris.

  • Organisationer som kommer ut starkare ur en kris har planering och specifika åtgärder vid krishantering.
     

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Martin Bernhardtz

Cyber Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0766-37 61 17

David Dymmel

Specialist Operational resilience, PwC Sverige

Tel 010-2126921

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide