Legal Compliance – vår samlingsplats för förebyggande åtgärder

Den svenska mutlagstiftningen

Den nya svenska mutlagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2012 och innebär konsekvenser för näringslivet. Bland annat en förseelse har införts - vårdslös finansiering av muta, det så kallade finansieringsbrottet.

Om någon som verkar för företaget betalar mutor samtidigt som företaget inte infört relevanta korruptionsförebyggande förebyggande processer, finns det risk för åtal och andra kännbara sanktioner för företrädare och andra inblandade. Personer kan alltså komma att straffas på oaktsamhetsgrunder. Ännu striktare regler i samma riktning gäller redan i Storbritannien - UK Bribery Act - vilken också påverkar många svenska företag.

Läs mer om det nya föreslagna finansieringsbrottet och hur företag och organisationer kan gå tillväga med att inrätta adekvata korruptionsförebyggande processer i vår folder ”Håll rent”.

Läs mer om UK Bribery Act i foldern “Will you act now or pay later?”

Inom området för vårt förebyggande arbete kan vi hjälpa er med:

  • Sårbarhetsanalyser av korruptionsrisker i ramverk, processer och operativ verksamhet
  • Förebyggande utbildning
  • Implementering av kvalificerade korruptionsförebyggande riskkontroller
  • Anti-bribery due diligence av tredjeparter
  • Genomföra forensiska utredningar av misstänkta korruptionsincidenter

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier